Versió de Bresse

LOU CROU PI LOU RENA

Mètre Crou su n’abrou presha,
Tenive è chon bec on froumazhou.
Mètre Rena pe lou gou alesha,
Li tin a peu pré chô lingazhou.
E bonzhou, Monssu lou Crou.
Que vouz’éte plazè que vous me sèblô bravou.
Sè mèti che veutron ramazhou
Che ra peurte a veutron plemazhou,
Vouz’éte lou Ra du mondou de sé beu.
A sé mou lou Crou ne che chin pô de plazi.
Pi, pe montrô cha brava voua
Uvre on larzhou bec, lache shèr cha proua.
Lou Rena sè chazi, è li di,
mon bon Monssu,
Apreni que tou flatyo
Vi u dépè de chotye que l’étuyte.
Che la lesson vô bin on froumazhou, sè doute.
Lou Crou ontyo pi confu
Zhuzha mé on peu ta qu’on ne li prède plu.